SAĞLIK
İstanbul'daki 263 aile hekimi yanında sağlık personeli olmadan çalışıyor İstanbul'daki 263 aile hekimi yanında sağlık personeli olmadan çalışıyor Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Ulutaş, "Aile planlaması hizmetleri sekteye uğrar" dedi.